Pilot gemeente Amsterdam inzicht incidentenproces wegbeheer

Pilot gemeente Amsterdam inzicht incidentenproces wegbeheer

Kader heeft met de gemeente Amsterdam een pilot gedaan om meer inzicht te krijgen in mogelijke knel- en verbeterpunten in het incidentenproces rondom wegbeheer. Hiermee zijn de oorzaken achter wegbeheerschades onderzocht om praktisch uitvoerbare maatregelen in kaart te brengen. Dit heeft geresulteerd in een blauwdruk voor andere gemeentes ten einde grip te krijgen op het optimaliseren en borgen van de interne processen rondom wegbeheer.

De bezuinigingen die gemeenten de laatste jaren doorvoerden op het onderhoud van wegen, hebben tot meer schades geleid. Uit gegevens van verzekeraar Achmea bleek dat het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschades bij gemeenten fors is opgelopen. Van 2008 tot en met 2016 steeg het aantal claims met bijna 60%. Precies in dezelfde periode bezuinigden gemeenten vanwege de crisis op relatief makkelijk te schrappen uitgaven aan onderhoud van wegen en openbare ruimte.

Artikel Financieel Dagblad schadelast wegbeheer
Artikel Financieel Dagblad schadelast wegbeheer

Het Financiële Dagblad legt in een artikel het gebrekkig wegenonderhoud van gemeenten en de toename van schadeclaims onder de loep. Volgens Achmea is het gemiddelde aantal schades bij door haar verzekerde gemeentes van 2008 tot en met vorig jaar met 57% opgelopen. Achmea verzekert ruim 70% van de 388 gemeentes. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) roept leden op tot aandacht voor het onderwerp en waarschuwt voor het gevaar van premieverhoging of zelfs het uitsluiten van wegbeheerschades of een groter deel daarvan. Achmea is van mening dat de schades verzekerbaar moeten blijven.

Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.