VCA 2017/6.0 transitie

VCA 2017/6.0 transitie

Op 24 en 28 september 2018 heeft Kader succesvolle informatiemiddagen georganiseerd over de vernieuwde VCA Checklist 2017/6.0. In totaal kwamen 40 geïnteresseerden van VCA*, VCA** en VCAP gecertificeerde bedrijven informatie inwinnen over de wijzigingen in de checklist. De informatiedagen zijn georganiseerd om te informeren over de wijzigingen, ervaringen te delen en een plan van aanpak voor de transitie te presenteren.

Terug naar de basis met betrokken directie en medewerkers
De VCA checklist is vernieuwd met als doel om de checklist duidelijker en logischer te structureren, waarbij de nadruk ligt op meer oog voor de praktijk op de werkplek, veiligheidsbewustzijn, risico’s en gedrag en minder op de milieueisen.

Betrokkenheid en evaluatie door de directie is, net als in de High Level Structure (HLS) normen, een belangrijk onderdeel. Zo moet er bijvoorbeeld vier keer per jaar een werkplekinspectie worden uitgevoerd door (operationele) directieleden en zijn de eisen voor de jaarlijkse directiebeoordeling uitgebreid.

Communicatie met medewerkers is belangrijker geworden in de VCA 2017/6.0 checklist. Zo moet er bij werken met anderstaligen een communicatieplan zijn. Voor VCA* bedrijven zijn de toolbox- meetings teruggekomen (vier keer per jaar). Van deze toolbox-meetings dient minimaal 50% plaats te vinden via bijeenkomsten/contactmomenten.
Daarnaast is een programma voor VGM-bewustzijn en -gedrag verplicht voor VCA** en VCA-P bedrijven, maar kan dit zeker ook van toegevoegde waarde zijn voor VCA* bedrijven.

Ook risicovolle activiteiten onder de loep
De nieuwe VCA checklist 2017/6.0 is tevens meer gericht op de risico’s van het bedrijf. De Functie-RI&E is veranderd naar de VGM-RI&E, waarbij de focus ligt op alle gangbare operationele activiteiten. Daarnaast dienen er interne audits plaats te vinden. In drie jaar tijd dienen alle relevante eisen beoordeeld worden, waarbij de nadruk kan worden gelegd op de risicovolle activiteiten.

Uiterlijk drie jaar en zes maanden na publicatie moeten alle certificaten gebaseerd zijn op VCA 2017/6.0. Vanaf drie maanden na publicatie moeten de contracten voor (her)certificatie worden gebaseerd op VCA 2017/6.0., dit houdt dus in dat alle nieuwe contracten op deze nieuwe versie zullen worden uitgegeven.

Wilt u weten wat de veranderingen in de VCA-checklist voor u betekenen? Laat Kader een nulmeting uitvoeren om te beoordelen in hoeverre uw organisatie al invulling geeft aan de nieuwe versie en wat nodig is om te komen tot certificering volgens de VCA 2017/6.0.

Het behalen van een VCA diploma is een eis binnen VCA en VCU gecertificeerde bedrijven. Wij verzorgen verschillende VCA opleidingen.

Benieuwd wat Kader voor u kan betekenen? Vraag nu een offerte aan!
Offerte aanvragen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.