Voorkomen van verzuim begint bij actuele RI&E

Voorkomen van verzuim begint bij actuele RI&E

Van 11 tot 15 juni 2018 vindt voor de vierde keer de Week van de RI&E plaats. Werkgevers zijn verplicht risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers in kaart te brengen in een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). Ook moeten zij maatregelen nemen om de risico’s weg te nemen. Een goede RI&E kan verzuim voorkomen.

Tijdens de Week van de RI&E delen brancheorganisaties, arbodiensten, re-integratiebedrijven en andere partijen die zich bezighouden met arbo hun ervaringen over een RI&E opstellen. Met praktijkvoorbeelden laten zij werkgevers zien wat het belang is van een actuele en volledige RI&E en het bijbehorend plan van aanpak. Daarin staan de maatregelen die de werkgever moet nemen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. De Week van de RI&E vindt plaats van 11 juni tot 15 juni 2018. Het thema is ‘Voorkom verzuim en verloop, begin bij de RI&E’.

Kosten en baten van de RI&E berekenen

Volgens artikel 3 van de Arbowet is elke werkgever verplicht een RI&E te hebben. Uit onderzoek van Arbo in Bedrijf (2016) blijkt dat 45% van de werkgevers in Nederland een RI&E heeft. Het zijn vooral kleinere organisaties die niet beschikken over een actuele RI&E. Werkgevers weten vaak niet waar te beginnen en zien een RI&E opstellen vooral als kostenpost. Het in kaart brengen van de risico’s van de werkzaamheden, kan echter ziekteverzuim en arbeidsongevallen voorkomen en dat bespaart kosten. Steunpunt RI&E maakte een filmpje dat de kosten en baten van de RI&E in beeld brengt.

Benieuwd wat Kader voor u kan betekenen? Vraag nu een offerte aan!
Offerte aanvragen
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.