Werkgevers koudwatervrees bij opstellen RI&E

Werkgevers koudwatervrees bij opstellen RI&E

Organisaties moeten volgens de Arbowet beschikken over een actuele risico inventarisatie en evaluatie. Niet elke werkgever weet hoe hij daarmee moet beginnen. Steunpunt RI&E legt in een video uit wat een RI&E is en hoe de werkgever hem opstelt.

Volgens artikel 5 van de Arbowet moet elke werkgever met personeel beschikken over een actuele risico inventarisatie en evaluatie. Veel werkgevers zien er echter tegenop; deels omdat ze niet precies weten wat een RI&E is en deels omdat ze niet weten waar te beginnen.

Steunpunt RI&E maakte een video die laat zien hoe een RI&E wordt opgesteld. Een RI&E opstellen is eigenlijk niets meer dan een lijst met alle risico’s voor de gezondheid en de veiligheid die in de organisatie voorkomen. Zijn de risico’s in kaart gebracht, dan moet er een plan komen waarin staat welke maatregelen de werkgever treft om de risico’s weg te nemen. Dit plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Hoewel het opstellen van de RI&E niet moeilijk is en de vorm ervan vrij is, gelden er wel bepaalde voorwaarden. In artikel 5 van de Arbowet staan de eisen waaraan de RI&E moet voldoen. De RI&E moet:

  • compleet zijn (alle werkzaamheden, afdelingen, functies, groepen of individuele werknemers moeten erin voorkomen);
  • betrouwbaar zijn (de arbeidsomstandigheden zijn eerlijk weergegeven);
  • actueel zijn (de huidige stand van zaken beschrijven); verandert de situatie dan moet de RI&E worden aangepast;
  • op schrift staan; de ondernemingsraad krijgt een afschrift van de RI&E en werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.
Meer weten? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.