Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Dat blijkt uit ”Monitor naleving en handhaving BRZO bedrijven 2017″. In 2017 zijn twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 tien.

De BRZO toezichthouders hebben geen melding gemaakt van een situatie waar sprake is van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor werknemers en de omgeving. Het aantal bedrijven zonder overtredingen ligt tussen de 40-45 procent. Het uitvoeren van managementinspecties is de afgelopen vijf jaar min of meer op een gelijk niveau gebleven, het aantal lekkages is afgenomen. Een algehele en eenduidige conclusie met betrekking tot de veiligheidsprestaties van BRZO bedrijven als geheel is moeilijk te geven.

Ageing

In 2017 is bij 283 BRZO inspecties het onderwerp ageing (veroudering van installaties) beoordeeld aan de hand van de thema’s “technische integriteit van installaties” en “hoe het onderhoudsmanagement wordt ingevuld”. Daarbij zijn 72 overtredingen bij 48 BRZO bedrijven geconstateerd. Sinds 2015 is ageing opgenomen in het BRZO als specifiek onderdeel in het op te stellen preventiebeleid.

Arbeidsveiligheid

Het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO) is gebaseerd op de Europese Seveso III-richtlijn en beoogt het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het BRZO is integraal en stelt eisen op het gebied van omgevingsveiligheid, arbeidsveiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding.

Meer weten over procesveiligheid? Neem contact met ons op!
Contact
Bel mij
Vul hier uw gegevens in en wij nemen telefonisch contact met u op.
  • Kader gaat zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Lees onze privacyverklaring