Veiligheidsmanagement en arbomanagement

Naast veiligheid dragen ook gezondheid en welzijn van medewerkers bij aan een betere werkomgeving. Een arbomanagementsysteem biedt aanknopingspunten voor de evaluatie, beoordeling en continue verbetering van deze aspecten en bevordert niet alleen de veiligheid van arbeid, maar ook de kwaliteit daarvan.

Meerwaarde

Met een veiligheidsmanagementsysteem of arbomanagementsysteem werk je actief aan het borgen en continu verbeteren van de veiligheid in jouw organisatie volgens een specifieke norm of richtlijn. Je voldoet hiermee voortdurend aan eisen vanuit de wet en kunt je veiligheids- en/of arboprestaties continu verbeteren. Daarnaast toon je aan het welzijn van je medewerkers en omgeving belangrijk te vinden. Dit kan in de huidige arbeidsmarkt je positie als werkgever versterken en je reputatie positief beïnvloeden.

 

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn bij medewerkers is voor zowel het veiligheidsmanagementsysteem als het arbomanagementsysteem essentieel. Om dit binnen de organisatie te borgen, is het van belang de kennis rond de risico’s en maatregelen over te dragen, resultaten van metingen, inspecties en evaluaties te delen en medewerkers te trainen. Zo betrek je je medewerkers en ben je verzekerd van een breed gedragen veiligheids- of arbobeleid.

“Samen met onze opdrachtgever bepalen we hoe we het traject in gaan vullen. Wat je wensen ook zijn: we denken graag met je mee.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zowel het veiligheidsmanagementsysteem als het arbomanagementsysteem. Daarbij houden we rekening met geldende wet- en regelgeving, normen ten behoeve van certificering en met gerelateerde thema’s en managementsystemen, zoals kwaliteitsmanagement en milieumanagement. Een integrale aanpak die resulteert in aantoonbare kwaliteit en bijdraagt aan continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden!

Ervaring & expertise

Onze adviseurs en veiligheidskundigen hebben veel ervaring in het begeleiden van opdrachtgevers bij het in kaart brengen en succesvol implementeren van veiligheid- en arbomanagementsystemen volgens normen en (beoordelings)richtlijnen. De adviseurs beschikken over jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van Veiligheid & Arbo en het voldoen aan bepaalde normen, richtlijnen en checklists zoals de ISO 45001, de Machinerichtlijn, de RI&E checklist, VCA checklist en Veiligheidsladder. Deze bieden een handvat om een goede invulling te geven aan het borgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Ook kunnen diverse methodes en tools ingezet worden voor het borgen van de industriële veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn VGM plannen, Procesveiligheid, Ongevalonderzoek, en Werkplekinspecties.

Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

 • Persoonlijk
  We hebben oog voor onze klanten. Zijn er echt voor de ander. We staan dichtbij en begrijpen wat er nodig is.
 • Innovatief
  We blijven continu verbeteren en ontwikkelen. Wij kijken vooruit. Onze visie helpt je verder. We denken buiten de bestaande kaders.
 • Pragmatisch
  Wij maken complexe materie begrijpelijk. Staan voor wat we zeggen. Gaan doelgericht aan de slag.
 • Vakkundig
  Kennis en kunde staan hoog in het vaandel. We blijven ons ontwikkelen. Op ons kun je bouwen, en vertrouwen dat het goed komt.