Veiligheidsmanagement en arbomanagement

Veiligheid & Arbo

Veiligheidsmanagement, onmisbaar voor uw organisatie! Risico’s rondom kritische bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht, alsmede het geheel aan maatregelen dat getroffen wordt om de risico’s te vermijden en eventuele gevolgen te beperken. Een veiligheidsmanagementsysteem biedt daarbij structuur, bepaalt richting, helpt bij de vertaling van maatregelen naar de praktijk en zet het melden en analyseren van incidenten centraal.

 

Naast veiligheid dragen ook gezondheid en welzijn van medewerkers bij aan een betere werkomgeving. Een arbomanagementsysteem biedt aanknopingspunten voor de evaluatie, beoordeling en continue verbetering van deze aspecten en bevordert niet alleen de veiligheid van arbeid, maar ook de kwaliteit daarvan.

Meerwaarde

Met een veiligheidsmanagementsysteem of arbomanagementsysteem werkt u actief aan het borgen en continu verbeteren van de veiligheid in uw organisatie volgens een specifieke norm of richtlijn. U voldoet hiermee voortdurend aan eisen vanuit de wet en kunt uw veiligheids- en/of arboprestaties continu verbeteren. Daarnaast toont u aan het welzijn van uw medewerkers en omgeving belangrijk te vinden. Dit kan in de huidige arbeidsmarkt uw positie als werkgever versterken en uw reputatie positief beïnvloeden.

 

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn bij medewerkers is voor zowel het veiligheidsmanagementsysteem als het arbomanagementsysteem essentieel. Om dit binnen de organisatie te borgen, is het van belang de kennis omtrent de risico’s en maatregelen over te dragen, resultaten van metingen, inspecties en evaluaties te delen en medewerkers te trainen. Zo betrekt u uw medewerkers en kunt bent u verzekerd van een breed gedragen veiligheids- of arbobeleid.

“Samen met onze opdrachtgever bepalen we hoe we het traject in gaan vullen. Wat uw wensen ook zijn: we denken graag met u mee.”

Onze mogelijkheden

Kader biedt deskundige ondersteuning bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van zowel het veiligheidsmanagementsysteem als het arbomanagementsysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met geldende wet- en regelgeving, normen ten behoeve van certificering en met gerelateerde thema’s en managementsystemen, zoals kwaliteitsmanagement en milieumanagement. Een integrale aanpak die resulteert in aantoonbare kwaliteit en bijdraagt aan continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Ervaring & expertise

Ons team van adviseurs en veiligheidskundigen heeft veel ervaring in de begeleiding van opdrachtgevers naar het in kaart brengen van en succesvol implementeren van veiligheid- en arbomanagementsystemen volgens normen en (beoordelings)richtlijnen. De adviseurs beschikken over jarenlange en brede praktijkervaring op het gebied van Veiligheid & Arbo en het voldoen aan bepaalde normen, richtlijnen en checklists zoals de ISO 45001, de Machinerichtlijn, de RI&E checklist, VCA checklist en Veiligheidsladder. Deze bieden een handvat om een goede invulling te geven aan het borgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers.

Ook kunnen diverse methodes en tools ingezet worden voor het borgen van de industriële veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn VGM plannen, Procesveiligheid, Ongevalonderzoek, en Werkplekinspecties.

Wat beloven wij

Wat beloven wij

Met de inzet van deskundige en ervaren adviseurs ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij de opzet van managementsystemen en certificatie.

Onze zelfstandig opererende adviseurs investeren in kennis over uw bedrijfsvoering en dragen zorg voor een duidelijke en praktische vertaalslag van wet- en regelgeving. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en adviseur is hierbij van essentieel belang.

Zo kunt u zich zonder zorg richten op uw primaire proces en is continuïteit op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en informatiebeveiliging gegarandeerd.

Met onze jarenlange kennis en ervaring bent u met Kader verzekerd van een betrouwbare en professionele partner!