Machineveiligheid met CE markering machines

CE markering machines volgens de Machinerichtlijn maakt aantoonbaar dat een machine of installatie veilig is voor gebruik. Met het voldoen aan de Machinerichtlijn en overige relevante productrichtlijnen is de aansprakelijkheid geregeld en voorkomt u een strafbaar feit.

Machineveiligheid en onze meerwaarde

Uw CE markering machines door Kader laten verzorgen betekent dat u erop kunt vertrouwen dat u op praktische en resultaatgerichte wijze begeleid wordt naar het voldoen aan de Machinerichtlijn. Onze specialisten hebben een wereldwijde CMSE® erkenning: zijn zijn Certified Machinery Safety Experts en hebben jarenlange expertise en ervaring in CE markering Machines. Deze veiligheidsdeskundigen hebben een technische achtergrond en maken zo een praktische vertaalslag van de aanwezige risico’s naar de Machinerichtlijn en overige productrichtlijnen.

 

Indien gewenst kunnen wij de procedures van CE markering machines integreren in uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Onze aanpak

Onze adviseurs zorgen aan de hand van een aantal stappen dat u voldoet aan wet- en regelgeving, dat u wordt ondersteund bij het opstellen van een EG verklaring van overeenstemming en dat de machineveiligheid geborgd wordt. Dit traject start met een nulmeting, zodat u inzicht krijgt in de doorlooptijd, tijdsbesteding, taakverdeling en kosten. Daarna wordt bepaald welke productrichtlijnen van toepassing zijn op uw product en in hoeverre de machines al voldoen aan de Machinerichtlijn. De volgende stap is het uitvoeren van de risicobeoordeling, waarbij de Machinerichtlijn als checklist dient. Indien er specifieke normen van toepassing zijn op de machine of installatie worden deze uiteraard gebruikt.

Na deze stappen zijn de potentieel gevaarlijke situaties in kaart gebracht. Hierop volgt het opstellen van het Technisch Dossier (TD). In dit document staan de gegevens over de machine of installatie zoals een beschrijving, (technische) tekeningen, risicobeoordelingen, een gebruiksaanwijzing, toegepaste normen, etc. Daarnaast wordt een gebruiksaanwijzing opgesteld, evenals een EG verklaring van overeenstemming (conformiteitsverklaring).