Coronaplan

Wat betekenen de coronamaatregelen voor u? Op een bouwlocatie gaat het er heel anders aan toe dan in een school of productieomgeving. Hoe kunt u voldoen aan de RIVM-richtlijnen en wat komt daar allemaal bij kijken? Tijdens de coronacrisis wilt u zo verantwoord mogelijk werken vanuit de context van uw eigen organisatie of branche. Kader helpt u bij het inventariseren van risico’s en gevaren en het treffen van coronamaatregelen. Wij analyseren uw organisatie grondig en komen met een praktisch plan van aanpak. Een coronaplan met coronaprotocol geheel toegespitst op uw branche, processen en medewerkers. Ook kunt u een coronacoach inhuren die de uitvoering van de maatregelen begeleidt.

Meerwaarde van een Coronaplan

Als organisatie geeft u invulling aan uw zorgplicht vanuit de Arbowet: u stelt medewerkers in staat hun werk veilig en gezond te doen. Maar nu het coronavirus uw bedrijfsvoering beïnvloedt is uw huidige risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) niet meer actueel. Met ons Coronaplan weet u precies waar voor uw organisatie de aandachtspunten liggen. U kunt gedegen maatregelen nemen en werknemers informeren en instrueren.

De veiligheidskundigen van Kader zitten diep in de coronamaterie en kunnen u een maatwerk coronaplan en -protocol leveren waar u echt iets aan heeft. Deze adviseurs zijn bovendien actief bij diverse opdrachtgevers. Ze begrijpen uw branche en kunnen successen bij andere bedrijven snel toepassen binnen uw organisatie.

We denken met u mee en geven praktische tips over de uitvoering van de coronamaatregelen

Onze aanpak

Om een maatwerk Coronaplan voor u te kunnen maken, analyseren wij uw situatie tot in detail. Op basis van onze coronavragenlijst, interviews met betrokkenen en een rondgang door uw organisatie, brengen we de risico’s in kaart. Uitgangspunten zijn de wet- en regelgeving, de geldende RIVM-richtlijnen, uw omgeving, werkprocessen en werkzame en aanwezige personen.

In het uiteindelijke Coronaplan vindt u de resultaten van de nulmeting en een plan van aanpak voor de coronaproblematiek binnen uw organisatie. Het Coronaplan is het fundament voor uw coronaprotocol. De nulmeting brengt risico’s en gevolgen in kaart en vermeldt per risico reductiemaatregelen met vermelding van bron en eventuele toelichting en verantwoordelijke.

Samen bespreken we de maatregelen en uw budget. We denken met u mee en geven praktische tips over de uitvoering van de maatregelen. Bovendien helpen we bij het prioriteren ervan. U kunt bij ons ook een coronacoach of veiligheidskundige inhuren die toeziet op de uitvoering en naleving van de maatregelen.

Het COVID19-virus is veranderlijk dus snel handelen is cruciaal. Binnen 14 dagen kunt u een Coronaplan verwachten. De nulmeting voor uw coronaprotocol is een momentopname. Versoepelt de overheid de maatregelen? Dan ondersteunen wij u graag bij eventuele aanpassingen van het protocol.

Coronachecklist voor uw organisatie

Om alle coronarisico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen, gebruiken we een checklist gericht op de aspecten omgeving, proces en mens binnen uw organisatie. Uitgangspunt voor de nulmeting en het coronaplan is de arbeidshygiënische strategie. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk het beroep op de inzet van beperkt beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen, met uitzondering van specifieke situaties zoals werk in zorginstellingen.

Enkele voorbeelden van vragen in de coronachecklist:

  • Vindt er toezicht plaats dat personeel en derden de coronarichtlijnen en protocollen aanhouden?
  • Is bekend welke medewerkers van de organisatie vallen binnen de kwetsbare groepen binnen de RIVM-richtlijnen?
  • Is er sprake van directe fysieke contacten met derden bij het uitvoeren van werkprocessen?
  • Is geborgd dat personeel tijdens woon-werkverkeer de 1,5 meter afstand kan aanhouden?
  • Is de bedrijfskantine ook tijdens de coronapandemie open voor personeel en derden?

Voor al dit soort stellingvragen krijgt u een advies ter verbetering. In het aansluitende plan van aanpak staan vervolgens de coronamaatregelen duidelijk beschreven. Of het nu gaat om een praktijkruimte, bouwplaats, logistieke ruimte enzovoorts. U krijgt op maat gemaakte werkafspraken die een gezonde en veilige werkplek mogelijk maken, gebaseerd op wetgeving en de RIVM-richtlijnen.

Hulp nodig met het samenstellen en uitvoeren van uw coronaprotocol? Wij helpen u graag!

Digitale introductietraining

Wilt u zelf leren hoe u gedegen maatregelen kunt nemen om de kans op verspreiding van het virus te beperken? In 3 uur tijd legt u een mooie basis voor het inventariseren van de risico’s en gevaren binnen uw organisatie en het treffen van mogelijke maatregelen. Geïnteresseerd in onze digitale introductietraining? Kijk hier voor meer informatie en schrijf u direct in!