ISO 45001 certificering

Veel opdrachtgevers die risicovolle processen uitbesteden, stellen het voldoen aan ISO 45001 :2018 (voorheen OHSAS 18001) als eis.

Onze meerwaarde

Door onze jarenlange ervaring zetten wij een praktisch hanteerbaar en efficiënt digitaal ISO 45001 arbomanagementsysteem neer, dat zowel voldoet aan de eisen van de ISO 45001:2018 norm als aan jouw behoeften. Wil je daarnaast een combinatie met andere normen? Dan helpen we je daar graag mee. Door onze ruime ervaring in uiteenlopende branches heeft Kader Group voldoende kennis in huis om bijvoorbeeld branchespecifieke richtlijnen te integreren of juist een koppeling te maken met bijvoorbeeld ISO 9001 of ISO 14001.

Kader Group is approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en heeft goede contacten met diverse andere certificerende instellingen. Hierdoor kunnen wij het moment van ISO 45001 certificatie vaak naar voren halen.

Wanneer je eenmaal gecertificeerd bent volgens de ISO 45001:2018 norm, helpen wij je bij het blijven voldoen aan de plichten van certificatie en wetgeving. Dit doen we met periodiek onderhoud en beheer van het arbomanagementsysteem. Zo kun jij je richten op gezond en veilig werken in de praktijk!

“Met Kader Group ben je verzekerd van een deskundige partij die garant staat voor conformiteit van de norm en daarmee een succesvolle certificering!”

Onze aanpak

Werken met Kader Group betekent samenwerken aan een in de organisatie gedragen oplossing. Wij inventariseren altijd eerst je wensen, eisen en behoeften. Samen met de opdrachtgever bepalen wij de juiste koers, waarbinnen je zoveel mogelijk met eigen medewerkers invulling geeft aan de uitvoering. Het resultaat is een door jouw organisatie gedragen arbomanagementsysteem dat voldoet aan de ISO 45001:2018, wet én de behoeften van je eigen organisatie!

In 5 praktische stappen begeleiden wij je naar ISO 45001 certificering. Wij starten daarbij vaak met een nulmeting om te beoordelen in hoeverre je organisatie al gezond en veilig werkt en wat er nodig is om te komen tot ISO 450001 certificering. Zo weet je precies waar je aan toe bent qua tijdsbesteding, taakverdeling en kosten. Jij kent jouw organisatie het beste, dus we werken graag samen met je eigen medewerkers om zo de aanwezige kennis optimaal te benutten.

Voor de opzet en invoering van een praktisch hanteerbaar en digitaal ISO 45001 arbomanagementsysteem stellen wij een auditplan op. Met een interne audit toetsen wij of het managementsysteem voldoende geïmplementeerd is en voldoet aan de ISO 45001:2018 norm. Hierop volgt de directiebeoordeling, waarbij wij de directie ondersteunen bij de beoordeling van de effectieve werking van het arbomanagementsysteem. Je voldoet hiermee direct aan een van de verplichtingen vanuit de norm. Tenslotte ondersteunen wij je bij (het voorbereiden op) de externe audit door de certificatie instelling.

Na certificering wil je natuurlijk blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit je geïmplementeerde arbomanagementsysteem ISO 45001 halen. Daarom brengen wij wensen en eisen voor verdere optimalisatie van de organisatie in kaart en kunnen wij periodieke (onderhouds)activiteiten verzorgen aan jouw managementsysteem.

Onze ervaring & expertise

Onze KAM adviseurs hebben jarenlange ervaring met de opzet en invoering van uiteenlopende managementsystemen en de begeleiding naar certificering. Zij zijn specialist op het gebied van kwaliteitsmanagement, arbomanagement en milieumanagement. Een integrale aanpak van diverse thema’s en daarbij het integreren van diverse normen en/of branche-specifieke richtlijnen in één praktisch hanteerbaar managementsysteem is voor ons dagelijkse praktijk. 

Bij de opzet van het managementsysteem houden we rekening met de mogelijkheid om diverse normen of branche-specifieke richtlijnen te integreren in het arbomanagementsysteem. Het ISO 45001:2018 managementsysteem wordt in de praktijk veel gecombineerd met ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

ISO 45001 vervangt OHSAS 18001

De internationale ISO 45001 vervangt OHSAS 18001 en is gebaseerd op de zogenaamde ‘High Level Structure’ voor nieuwe ISO normen. Hierdoor sluit de ISO 45001 goed aan op normen zoals ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015. De ISO 45001 is in maart 2018 gepubliceerd. Organisaties met een OHSAS 18001 certificaat konden tot 30 september 2021 overstappen op ISO 45001.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling