De Machinerichtlijn als startpunt voor een veilige machine

De Machinerichtlijn is een Europese richtlijn waarin eisen worden gesteld aan machines die binnen Europa in de handel gebracht of in gebruik genomen worden. In Nederland vind je het terug in het Warenwetbesluit Machines.

Wat kunnen wij voor je doen op het gebied van Machineveiligheid

Het door Kader Group laten verzorgen van CE markering betekent dat je erop kunt vertrouwen dat je op praktische en resultaatgerichte wijze begeleid wordt naar het voldoen aan de Machinerichtlijn. In de vorm van advies, coaching, begeleiding of het uitvoeren van bepaalde stappen uit het CE-traject.

We ondersteunen bij:

  • het uitvoeren of begeleiden van het proces risicobeoordeling;
  • het in kaart brengen welke essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van toepassing zijn;
  • vaststellen welke normen je kunt gebruiken en bepalen wat dit concreet betekent voor jouw machine;
  • het opstellen van documentatie waaronder de gebruiksaanwijzing en verklaring van overeenstemming. Ook kunnen we je  adviseren over wat complexere vraagstukken zoals waar liggen verantwoordelijkheden, wie is fabrikant, wanneer moet een bestaande machine die gewijzigd wordt aan de Machinerichtlijn voldoen, wanneer is een eventuele overkoepelende CE-markering op een samenstel van machines en/of niet-voltooide machines van toepassing enz.

Tot slot bieden we je graag ondersteuning door documentatie of processen te toetsen, te reviewen of te auditeren.

De procedure voor het correct aanbrengen van CE markering op de machine

Hoe ziet een CE-conformiteitstraject er uit?

Het traject wordt begeleid en/ of uitgevoerd door onze specialisten met jarenlange expertise en ervaring in CE markering en Machineveiligehid. Zij zijn TÜV Persoonsgecertificeerd voor Machine Safety en/of Functional Safety.

In de informatieve brochure De Basisprincipes van de Machinerichtlijn vind je stapsgewijs een uitleg hoe een CE-conformiteitstraject er op hoofdlijnen uitziet.