Risico's van arbeidsmiddelen

In de praktijk blijkt vaak dat de risico’s van arbeidsmiddelen onvoldoende of niet beoordeeld zijn. Uit een goed uitgevoerde RI&E komt vaak naar voren dat de belangrijkste gevaren zich in het machinepark laten zien. Daaruit blijkt wel het belang dat er een risicobeoordeling wordt uitgevoerd. Een tijdrovend proces dat veel kennis vraagt van zowel de Richtlijnen als de normen. Kader heeft deze expertise in huis.

 

Schakel ons in voor alle werkzaamheden of een onderdeel van, zoals coaching of training

Uitvoering door Kader Group

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verantwoordelijk voor arbeidsmiddelen die je ter beschikking stelt aan het personeel. Ook als je machines zijn voorzien van CE-markering is een goede risicobeoordeling in deze fase noodzakelijk. Kader helpt je als specialist om de zaak goed voor elkaar te hebben, zodat je een betere gesprekspartner bent voor de Arbeidsinspectie en de kans op problemen bij voorbaat klein is.