Procesveiligheid

Het beheersbaar maken van risico’s vergroot niet alleen de veiligheid op je productiefaciliteit, maar is ook wettelijk verplicht van uit de Arbo- en BRZO-wetten (Besluit Risico’s Zware Ongevallen).

Onze meerwaarde

Procesveiligheid kent wat ons betreft twee belangrijke elementen: veiligheid en techniek. Onze veiligheidsdeskundigen kunnen door hun ervaring in uiteenlopende branches en productieprocessen goed inschatten welke risico’s en welke complicerende factoren zich in jouw dagelijkse praktijk kunnen voordoen. Om dit zo goed mogelijk te doen, maken wij gebruik van de technische kennis die al binnen je organisatie aanwezig is. Waar nodig kunnen wij deze kennis ook via onze partners inhuren. Onze veiligheidskundig adviseurs vertalen op praktische wijze de techniek op papier naar praktijkrisico’s; een absolute meerwaarde van Kader Group!

Wij kunnen diverse veiligheidsstudies zoals HAZOP, LOPA voor je uitvoeren!

Onze aanpak

Onze veiligheidskundige brengt de potentiële risico’s in de procesinstallatie in kaart en stelt beheersmaatregelen voor. Uiteraard kan onze veiligheidskundig adviseur deze maatregelen ook in de praktijk voor je uitvoeren. Afhankelijk van je vraag en onze bevindingen kunnen wij verschillende specialisten inzetten voor het oplossen van jouw procesveiligheidsvraagstuk. Je kunt hierbij denken aan een werktuigbouwkundige of een chemisch procestechnoloog met veiligheidskundige achtergrond.

Vaak voeren we een veiligheidsstudie uit om de risico’s in jouw productieproces goed in beeld te krijgen. Is er bijvoorbeeld explosiegevaar, of is er kans dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen? Om dit inzichtelijk te maken gebruiken wij verschillende methodes.