Explosieveiligheid

Is er sprake van explosieve atmosferen binnen jouw bedrijf? Beperk de risico’s van explosiegevaar en zorg dat je voldoet aan de Arbowet! Kader ondersteunt bij de beoordeling van de explosieveiligheidsrisico’s en de schriftelijke vastlegging in de vorm van een explosieveiligheidsdocument (EVD) conform de geldende eisen en voorschriften van de ATEX Richtlijn 199/92/EG, ATEX 137.

De Kader aanpak

Kader hanteert de volgende aanpak bij het explosieveiligheidsdocument opstellen:

  • Vaststellen van de klassen en omvang gevarenzones
  • Uitvoeren gevarenzone-indeling (vaststellen zoneklassen en omvang)
  • Inventariseren aanwezige ontstekingsbronnen
  • Categoriebepaling apparatuur vastgestelde gevarenzones
  • Inventariseren aanwezige organisatorische en technische beheersmaatregelen.
  • Risicobeoordeling van de explosierisico’s op basis van de aanwezige brandbare stoffen met bijbehorende gevarenzones, ontstekingsbronnen en aanwezige beheersmaatregelen
  • Opstellen beheersmaatregelen ter voorkoming of beperking van de ontsteking van een explosieve atmosfeer
  • Opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) conform de in Nederland geldende ATEX richtlijn
  • Plan van Aanpak met concrete doelstellingen

Het beoordelen, classificeren en opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD) is sterk afhankelijk van de complexiteit van de procesinstallatie en machine(onderdelen). Gezamenlijk bepalen wij het aantal momenten / dagen dat nodig is voor het opstellen van een explosieveiligheidsdocument.