SIL en NEN-EN-IEC 61511

Bij het ontwerpen, opzetten en exploiteren van veilige procesinstallaties heb je te maken met richtlijnen en wetten waaraan je moet voldoen. Instrumentele veiligheidsvoorzieningen moeten functioneel en betrouwbaar zijn. Safety Integrity Level (SIL) is daarbij een veel gebruikte methode die beschreven staat in de NEN-EN-IEC 61511.

Te doorlopen stappen vanuit SIL en NEN-EN-IEC 6151

  • Het faciliteren van HAZOP en risico-inventarisaties (LOPA)
  • Opstellen Functional Safety Management (FSM)
  • Bepalen SIL niveau
  • Opstellen Safety Requirement Specification (SRS)
  • Verificatie van het behaalde SIL-niveau

Constructie, in- en uitgebruikname en onderhoud

In verschillende fasen van de levenscyclus moet een Functional Safety Assessment (FSA) worden uitgevoerd om te controleren of alle stappen uit de levencyclus zijn doorlopen. De norm NEN-EN-IEC 61511  geeft vijf stappen aan, waarvan twee verplicht zijn: vlak voor de start en periodiek tijdens normaal operationeel gebruik van de installatie.

Functional Safety Management systeem

Een Functional Safety Managemensysteem (FSA) is verplicht voor EPC contractors, eindgebruikers en onderhoudsfirma’s om aan te kunnen tonen dat de instrumentele veiligheidsvoorziening minimaal op het vereiste niveau geïnstalleerd kan worden, te gebruiken en onderhouden is.

 

Heb je gedacht aan HAZOP en LOPA risicobeoordelingen?

Onze aanpak

In de procesindustrie zijn er veel verschillende potentiële gevragen voor mensen, eigendommen en milieu. Besturings- en controlefuncties zorgen ervoor dat gevaren tot een minimum worden beperkt. Door geïntegreerde veiligheidssystemen worden de installaties beveiligd. Kader Proces Safety helpt je in de ontwerpfase/constructiefase, in gebruikname en onderhoudsfase.