HAZOP

Met de HAZOP studie voldoe je aan deze eis en maak je risico’s inzichtelijk en beheersbaar. De procesveiligheid wordt verbeterd en de bedrijfszekerheid vergroot. HAZOP is tevens een startpunt voor de gevarenidentificatie conform BRZO wet- en regelgeving.

HAZOP in de ontwerpfase

Vroeg in een project is het nog relatief eenvoudig om wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. De eerste HAZOP studie uitvoeren in het begin van het project is dus verstandig, dit doe je zodra het procesverloop in grote lijnen bekend is.

Een tweede HAZOP studie volgt zodra het detailontwerp gereed is. De uitkomsten van de eerste studie worden in het ontwerp geverifieerd en er is meer detailinformatie beschikbaar. Dit zorgt ervoor dat de studie meer diepgang krijgt.

HAZOP bij bestaande installaties

Vaak ontbreekt essentiële achtergrondinformatie van bijvoorbeeld drukveiligheden of beveiligingssystemen. Met een HAZOP studie bij een bestaande installatie worden achtergronden inzichtelijk. Ook krijgt je inzicht in kleine wijzigingen die in de loop van de tijd zijn aangebracht. Vaak zien we dat individuele wijzigingen los van elkaar worden beoordeeld terwijl er wel interactie kan ontstaan. Met HAZOP zijn ze op te sporen.

Kader heeft veel ervaring met HAZOP studies in de volgende industrieën:

  • voedselverwerkende industrie
  • farmaceutische industrie
  • olie en gas
  • afvalverwerkers
  • productiebedrijven in de chemie

 

Kader levert een HAZOP voorzitter en/of een secretaris die verantwoordelijk is voor het vastleggen van de HAZOP.

Onze aanpak

De HAZOP studies van Kader starten altijd met een identificatie van mogelijke risico’s. Hiervoor worden zogenaamde gidswoorden gebruikt voor het opsporen van situaties die aanleiding kunnen zijn voor het ontstaan van een gevaarlijke en/of ongewenste situatie. Deze situatie wordt voorzien van een risicoscore middels een risicomatrix. Afhankelijk van de risicoscore wordt er een prioriteit gesteld. Op basis van deze prioriteit worden er maatregelen vastgesteld om het risico naar een geaccepteerd niveau te brengen.

Afhankelijk van de complexiteit van jouw installatie bepalen wij gezamenlijk het aantal momenten/ dagen dat het HAZOP team bij elkaar is en de tijd die nodig is om de resultaten uit de HAZOP studie te verwerken.