LOPA

LOPA (Layers of Protection Analysis) is één van de mogelijke risicoanalyses die risico reducerende maatregelen en de te bereiken risicoreductie analyseert en weergeeft in SIL klassen.

Voor het vooraf bepalen van de risico’s gebruikt de industrie veelal HAZOP studies. De HAZOP en LOPA studies kunnen worden ingezet tijdens de ontwerpfase van een installatie en na ingebruikname.

Kader voert de LOPA studie voor je uit en verricht daarbij de volgende werkzaamheden:

  1. Het uitvoeren van de HAZOP studie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix. Ook wordt de betrouwbaarheid voor aanleidingen en beschermingslagen van risico’s en gevolgen bepaald
  2. Het uitvoeren van de LOPA analyse voor ernstige scenario’s, het bepalen van rest risico’s en het opstellen van een plan van aanpak
  3. Het uitvoeren van berekeningen SIL klassen voor het kwalificeren van het elektronische besturingssysteem

De tijd en kosten die gemoeid zijn met de LOPA studie zijn afhankelijk van de hoeveelheid en mate van risico’s die als potentieel gevaarlijk kunnen worden beschouwd. Op basis hiervan bepalen wij gezamenlijk het aantal momenten / dagen dat nodig is om de LOPA uit te voeren.