Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Door onze unieke aanpak is de RI&E geen momentopname meer, maar een levend document dat je op elk moment richting en sturing geeft. Zo zorgen we er niet alleen voor dat je voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbowet, maar dat het ook een goed vertrekpunt is voor de invulling van jouw arbobeleid. De RI&E wordt digitaal opgesteld in onze software oplossing. Met jouw digitale RI&E is het geen momentopname meer, maar een levend document dat meer richting geeft.

Digitale RI&E

De RI&E wordt digitaal opgesteld in onze software oplossing. Met jouw digitale RI&E is het geen momentopname meer, maar een levend document dat meer richting geeft.

Dat we de RI&E digitaal opstellen heeft voordelen voor jou:

  • Tijdsbesparing en gemak bij het bijhouden van de RI&E
  • Door het uitvoeren van audits en ongevallenonderzoeken kun je de digitale RI&E dynamisch maken
  • Je bent in staat snel van risico’s, naar acties, tot oplossing van gevaarlijke situaties te komen
  • De laatste kennis van de arbowetgeving wordt in de software actueel gehouden zodat je altijd gebruik maakt van een up-to-date systeem

Voordat we een online RI&E gereed hebben, vind er een intensief traject plaats van inventariseren, evalueren en het opstellen van een Plan van Aanpak. De RI&E wordt gebruiksklaar bij je opgeleverd. We leveren niet zomaar een digitaal product, maar leveren de RI&E digitaal compleet bij je op, inclusief de toetsing door onze kerndeskundige.

We lopen geen lijstje na, maar denken actief met jou mee.

Onze aanpak

Wil je verbeteringen adviseren, dan moet je kunnen begrijpen wat de organisatie doet. Daarom zijn onze adviseurs getraind om bedrijfskundig te begrijpen wat jouw bedrijf beweegt en wat je doet. Dat betekent ook dat we niet altijd een veiligheidskundige inzetten, maar juist een adviseur die past bij jouw organisatie, bijvoorbeeld met een arbeidshygiënische achtergrond of organisatiekundig onderlegd. Voor de uiteindelijk verplichte toetsing heeft Kader Group gecertificeerde kerndeskundigen in dienst die de toetsing uitvoeren conform de laatste eisen. In de brochure lees je meer over onze aanpak.

Wat levert het je op

Door de online software heb je veel meer aandacht voor je veiligheids-KPI’s en ben je in staat deze makkelijker en sneller te toetsen. Tot slot zorgt de software ervoor dat je compliant bent en blijft aan de wet- en regelgeving omtrent arbeidsomstandigheden, omdat je altijd een actuele en volgens de laatste arbowetgeving bijgehouden RI&E tot je beschikking hebt. De wet is vaak een grijs gebied en met de online RI&E geef je hier makkelijker en tijdiger invulling aan.

Met de PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) die door de hele online software/RI&E verweven is ben je beter in staat te monitoren en managen. Zo heb je een actueel overzicht van alle openstaande maatregelen en bijbehorende acties.

Naast de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie ondersteunen wij ook bij de verdere invulling van je arbobeleid, veiligheidsbeleid of bij een of meerdere projectfases. Met onze trajectoverstijgende blik denken wij als sparringpartner proactief mee in het oplossen van uiteenlopende vraagstukken!