Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Naast de verdere invulling van je arbobeleid is de Risico Inventarisatie en Evaluatie ook een goed vertrekpunt bij de opzet van een arbomanagementsysteem.

Onze meerwaarde

Onze veiligheidskundige met ervaring in jouw branche kan je op korte termijn ondersteunen bij het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en RI&E Plan van Aanpak. Hierbij wordt een praktische vertaalslag gemaakt tussen de eisen uit de Arbowet en uw bedrijfssituatie. Vervolgens laten wij de RI&E toetsen door een kerndeskundige, een gecertificeerde Hoger Veiligheidskundige. Kader Group kan je dus bij het volledige pakket aan RI&E activiteiten ondersteunen. Zo kun jij je blijven richten op je primaire proces en erop vertrouwen dat je met je Risico Inventarisatie en Evaluatie voldoet aan de eisen uit de Arbowet!

Om continu te voldoen aan de Arbowet – jaarlijkse actualisatie en herziening eens in de 3 jaar – kun je ook de periodieke opvolging van de RI&E door Kader Group laten verzorgen.

Onze aanpak

Bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie maakt onze veiligheidskundige altijd een rondgang door het bedrijf. Diverse medewerkers van verschillende afdelingen worden geïnterviewd en er worden foto’s van risicosituaties gemaakt. Zo ontstaat een goed beeld van het huidige arbobeleid. Vaak wordt ook een projectlocatie bezocht. Vervolgens wordt op basis van een RI&E checklist een objectief beeld van gevaren en veiligheids-, gezondheids- én branchespecifieke risico’s binnen de organisatie geschetst. Het resultaat hiervan wordt samen met verbeterpunten in een praktisch RI&E Plan van Aanpak samengevat.

In dit RI&E Plan van Aanpak adviseert Kader Group hoe de organisatie potentiële gevaren en bijbehorende risico’s kan beheersen, inclusief prioritering. Vervolgens wordt de RI&E getoetst door een Hoger Veiligheidskundige. Dit is een extra controlemoment om te beoordelen of de risico inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen. Het certificaat maakt dit uiteindelijk aantoonbaar.

Onderhoudscontract RI&E

Het opstellen van een Arbobrede RI&E is meer dan het afvinken van een checklist. deze Arbowettelijke verplichting vormt juist een mooi instrument is om overzicht te houden over de risico’s en ‘de gaten’ op het gebied van Arbobeleid binnen jouw organisatie!

Wanneer de RI&E is opgesteld is het belangrijk om deze te onderhouden en wanneer nodig te actualiseren. In de praktijk laten organisaties vaak nog ééns in de zoveel jaar een RI&E opstellen en denken daarmee voorlopig even te voldoen aan de Arbowettelijk verplichting. Dat is zonde, want er valt zoveel meer uit te halen. Bij iedere wijziging in wetgeving, verandering in werkprocessen of techniek binnen je organisatie dient een RI&E geactualiseerd te worden. Door de RI&E naast actualiseren ook te onderhouden is deze altijd up-to-date en heb je continu inzicht in de prioriteiten op het gebied van Arbo en veiligheid voor jouw organisatie. Kader Group kan je organisatie in de vorm van een onderhoudscontract ondersteunen bij het actueel en relevant houden van je RI&E.