Checklist RI&E

Neem de onderstaande checklist RI&E door om te beoordelen of uw organisatie voldoet. Heeft u een aantal punten nog niet op orde? Kader ondersteunt bij het voldoen aan de wetgeving en kan op korte termijn invulling geven aan aspecten die nog niet of niet optimaal geregeld zijn.

RI&E checklist

 • Beschikt uw organisatie over een actuele risico inventarisatie en evaluatie inclusief ri&e plan van aanpak?
 • Zijn beheersmaatregelen gebaseerd op de zgn. arbeidshygiënische strategie?
 • Is de ri&e rechtsgeldig getoetst door een aantoonbaar gecertificeerde kerndeskundige?
 • Is het ri&e plan van aanpak gebaseerd op de actuele bedrijfsactiviteiten, bedrijfsomstandigheden en stand-der-techniek?
 • Zijn de medewerkers aantoonbaar geïnstrueerd over de risico’s en bijbehorende maatregelen?
 • Beschikt uw organisatie over een veiligheidsregelement dat voor eigen medewerkers, maar ook voor derden zoals inleners, ZZP-ers beschikbaar is?
 • Wordt er formeel toezicht gehouden op veilig werken door opgeleide/geïnstrueerde operationeel leidinggevenden (bv opleiding MVK, cursus VOL-VCA etc)?
 • Zijn deze toezichthoudende werkzaamheden vastgelegd in een taak-/functieomschrijving?
 • Beschikt uw organisatie over een bedrijfsnoodplan en wordt dit aantoonbaar jaarlijks geoefend en geëvalueerd?
 • Worden ongevallen / bijna ongevallen / incidenten vastgelegd, geanalyseerd en daar waar nodig gemeld bij de Inspectie SZW?
 • Voert uw organisatie verdiepende RI&E’s uit voor bijvoorbeeld machineveiligheid en gevaarlijke stoffen?
 • Worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) aantoonbaar gratis verstrekt?
 • Beschikt uw organisatie over voldoende eigen deskundigheid op het gebied van arbeidsveiligheid of kunt u aantoonbaar beroep doen op een veiligheidskundige met minimaal MVK-niveau.
Aan de slag met de RI&E? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding
Offerte aanvragen