RI&E Plan van Aanpak

In het RI&E plan van aanpak staat het volgende beschreven:

 • verbeteringen die worden doorgevoerd voor het wegnemen / minimaliseren van de risico’s
 • prioritering van verbeteringspunten
 • planning afronding verbeteringspunten
 • verantwoordelijke(n) uitvoering verbeteringspunten

Een risico inventarisatie en evaluatie staat nooit op zichzelf. De Arbowet schrijft voor dat ook altijd een plan van aanpak voor verbetering dient te worden opgesteld. Het plan van aanpak dient minimaal jaarlijks te worden geactualiseerd.

Voorafgaand aan het RI&E plan van aanpak zal de risico inventarisatie en evaluatie moeten worden opgesteld. Deze ri&e dient te bestaan uit de volgende onderdelen

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor medewerkers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
 • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden
 • De prioritering van de risico’s
 • Plan van aanpak (beheersmaatregelen)

Uit de RI&E kan blijken dat een aanvullende ri&e nodig is. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen. Hieronder een ri&e voorbeeld van onderwerpen die beschreven kunnen worden

 • Aanwezigheid (welke) gevaarlijke stoffen die gezondheid/veiligheid zouden kunnen schaden? Wel/geen blootstelling aan aanwezige gevaarlijke stoffen, hoeveelheid
 • Mate van fysieke overbelasting
 • Hoeveelheid beeldschermwerk per dag en invloed daarvan op gezondheid medewerkers.
 • Invloed van lawaai op gevaarlijke / ongezonde situatie
 • Aanwezigheid geschikte arbeidsmiddelen
 • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in combinatie met gevaar
 • kans op seksuele intimidatie of geweld
Aan de slag met de RI&E? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen