RI&E verplicht

Een risico inventarisatie en evaluatie ri&e is verplicht voor alle organisaties met meer dan 25 werknemers en voor organisaties met minder dan 25 werknemers waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een goedgekeurd branche-specifiek en in de cao opgenomen risico inventarisatie en evaluatie ri&e.

RI&E inclusief plan van aanpak

De Arbowet verplicht iedere organisatie met personeel te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek is een risico inventarisatie en evaluatie. De RI&E moet samen met een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen schriftelijk worden vastgelegd.

Aan de slag met de RI&E? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen