RI&E verplicht

De Arbowet verplicht iedere organisatie met personeel te onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. Dit onderzoek is een risico inventarisatie en evaluatie. De RI&E moet samen met een plan van aanpak met verbeteringsmaatregelen schriftelijk worden vastgelegd.

Aan de slag met de RI&E? Laat u overtuigen van onze meerwaarde en goede prijs-kwaliteitverhouding!
Offerte aanvragen