VCA certificaat

De VCA checklist bevat concrete handvatten voor een minimaal veiligheidsniveau, draagt bij aan veiligheidsbewustzijn, continue veiligheidsverbetering en het voorkomen van bedrijfsongevallen. Vanuit je VCA certificaat maak je eenvoudig de vervolgstap naar de internationale arbonorm voor Gezond en Veilig Werken, ISO 45001. 

Onze meerwaarde 

  • Meer dan 25 jaar VCA-ervaring: Al sinds onze start in 1994 werken we met de VCA checklist. Je kunt er op vertrouwen dat we aandachtspunten voor jouw branche benoemen; 
  • Goede relatie met certificerende instellingen; we leverden op uitnodiging van certificatie-instellingen zelfs inhoudelijk commentaar op de 2017-versie van de checklist; 
  • Integrale aanpak: De VCA2017 vraagt om een wettelijk verplichte RI&E. Onze adviseurs kunnen dit meteen voor je oppakken! Ook bij een combinatie met bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement volgens ISO 9001 of de vervolgstap naar Gezond & Veilig Werken volgens ISO 45001, kunnen we je helpen. 

De gemiddelde doorlooptijd van een VCA certificering is zo’n 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw organisatie.

Onze aanpak

Kader Group helpt je in een aantal praktische stappen naar VCA Certificering, beginnend met een nulmeting of quickscan. Hierop baseren we de verwachte tijdsbesteding, de taakverdeling en ons aanbod. Om jouw organisatie zo goed mogelijk te begeleiden, maken we graag gebruik van de aanwezige expertise en zaken die in de praktijk al goed zijn geregeld en vastgelegd. De gemiddelde doorlooptijd van een VCA certificering is zo’n 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de complexiteit en omvang van je organisatie. 

VCA Diploma of VCA certificaat? 

Belangrijk om in de gaten te houden wanneer het over VCA gaat, is het onderscheid tussen een VCA Certificaat of VCA Diploma. Een certificaat geldt voor het hele bedrijf, een diploma wordt uitgegeven aan een persoon. Daar kan Kader Group je overigens ook bij helpen, onze verschillende VCA opleidingen (Basis, online, VCA VOL en VIL VCU) vind je hier

Transitie VCA 2008/5.1 naar VCA 2017/6.0 

VCA 2017/6.0 heeft VCA 2008/5.1 vervangen, sinds april 2021 is de transitieperiode afgelopen.  VCA 2017 vraagt om een wettelijke RI&E, focust meer op veiligheid en minder op milieu dan haar voorganger. 

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling