VCA certificaat

De VCA checklist bevat concrete handvatten voor een minimaal veiligheidsniveau, draagt bij aan continue veiligheidsverbetering en het voorkomen van bedrijfsongevallen met verzuim.

Met het VCA certificaat voldoet u aantoonbaar aan de minimale eis van opdrachtgevers, wat gunningsvoordeel bij aanbestedingen kan opleveren. Daarnaast is het eenvoudig vanuit uw VCA certificaat de vervolgstap te maken naar de internationale arbonorm voor Gezond & Veilig Werken, ISO 45001.

VCA certificaat behalen en onze meerwaarde

Kader begeleidt uw organisatie in 5 praktische stappen naar VCA bedrijfscertificering. Wij zijn approved partner van een aantal gerenommeerde certificatie instellingen en hebben goede contacten met veel certificatie instellingen. Zo kunnen we het moment van certificatie veelal bespoedigen. Dat is slechts één van de voordelen van werken met Kader. Onze deskundige adviseurs, op minimaal Middelbaar Veiligheidskundige niveau, bieden u effectieve begeleiding en maatwerk: een certificeringstraject passend bij uw organisatie. Daarnaast kunnen zij een integrale aanpak verzorgen met andere thema’s zoals de wettelijk verplichte RI&E.

De gemiddelde doorlooptijd van een VCA certificering is zo’n 2 tot 4 maanden, afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw organisatie.

Onze aanpak

Om uw organisatie zo goed mogelijk te begeleiden naar het VCA certificaat, gaan onze adviseurs uit van de binnen uw organisatie aanwezige expertise en zaken die in de praktijk al zijn geregeld en vastgelegd. Om de verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en VCA certificering kosten goed in beeld te krijgen, voeren wij altijd eerst een nulmeting uit. Is uw organisatie eenmaal gecertificeerd?

Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit het geïmplementeerde managementsysteem te halen, is het van belang deze met regelmaat bij te werken. U kunt dit periodieke onderhoud zelf doen maar ook uitbesteden aan Kader, zodat u zich kunt blijven richten op uw core business. Daarnaast kunnen onze QHSE adviseurs een flexibele oplossing bieden voor benodigde kennis, kunde en vaardigheden en continuïteit bij ziekte, zwangerschap of functieverandering.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling