VCU certificaat

De Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (VCU) is in het leven geroepen voor branches waar risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals de bouw. De VCU heeft betrekking op veiligheid en gezondheid in het werk. Hoewel een VCU certificatie niet wettelijk verplicht is, levert het aanzienlijk voordeel op bij het werven en behouden van opdrachten.

Onze meerwaarde

Vanuit ruim 25 jaar vakervaring begeleidt Kader u op praktische en resultaatgerichte wijze naar VCU certificering. We zijn approved partner van verschillende certificerende instellingen en onderhouden goede contacten met andere certificatie instellingen. Hierdoor kunnen wij het moment van certificatie veelal bespoedigen en bevorderen. Voor bepaalde branches leveren wij maatwerk, zodat u kunt vertrouwen op een oplossing die past bij uw branchespecifieke wensen en behoeften.

De gemiddelde doorlooptijd van VCU certificering varieert van 2 tot 6 maanden. Dit is afhankelijk van de complexiteit en omvang van uw organisatie, maar ook van wat er in de praktijk al geregeld is.

Onze aanpak

Kader begeleidt u in 5 stappen naar VCU certificering, beginnend met een nulmeting. Zo weet u vooraf waar u qua verwachte tijdsbesteding, taakverdeling en kosten aan toe bent. Onze adviseurs benaderen de VCU certificering pragmatisch, zodat uw organisatie aan het eind van het traject een toegankelijk en in de praktijk werkend systeem heeft.

Bent u eenmaal gecertificeerd, dan is het aan te raden periodiek onderhoud uit te voeren aan het managementsysteem. Zo blijft u voldoen aan de eisen van certificatie en haalt u het maximale uit het geïmplementeerde managementsysteem. We kunnen ons voorstellen dat u zich liever op uw core business richt. Onze adviseurs kunnen daarom voor u in dit onderhoud voorzien. Heeft u daarnaast bij ziekte, zwangerschap of functieverandering behoefte aan tijdelijke ondersteuning voor benodigde kennis, kunde, vaardigheden en continuïteit? Onze QHSE adviseurs kunnen dan een flexibele oplossing vormen.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
  1. 1. Start: Nulmeting
  2. 2. Managementsysteem
  3. 3. Interne audit
  4. Onderhoud
  5. 5. Begeleiding certificering
  6. 4. Directiebeoordeling