Veiligheidsladder

Het aantal onveilige situaties in uw organisatie terugdringen? De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in uw bedrijf te meten en continu te verbeteren. U maakt de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. Per 1 januari 2021 zijn ontwerpende en uitvoerende bedrijven in de bouw verplicht om aan te tonen dat zij aan de Veiligheidsladder voldoen (Veiligheid in Aanbestedingen, ViA).

Meerwaarde Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder bevordert het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers. Zo zorgt u ervoor dat zij elke dag weer veilig naar huis gaan. Maar er zijn meer voordelen. Hoe hoger uw organisatie scoort op de Veiligheidsladder, hoe meer kans u heeft om een aanbesteding te winnen. De Veiligheidsladder werkt positief voor uw imago en u onderscheidt zich ermee van de concurrent.

Voor een groter veiligheidsbewustzijn is vaak een gedragsverandering nodig waarbij informatie, vertrouwen en verantwoording belangrijk zijn. Kader ondersteunt u graag bij de opzet en invoering van een praktisch en certificeerbaar veiligheidsmanagementsysteem volgens de Veiligheidsladder.

Hoe hoger de score op de Veiligheidsladder, hoe meer gunningsvoordeel!

Onze aanpak

De Veiligheidsladder bestaat uit 5 treden van volwassenheid. Hoe meer veiligheidsbewust u werkt, hoe hoger uw positie op de Veiligheidsladder en hoe meer gunningsvoordeel.

We starten altijd met een nulmeting. Vervolgens stellen we een plan van aanpak op met maatregelen die nodig zijn om het gewenste niveau van certificatie te behalen. Daarna volgt de opzet en invoering van een veiligheidsmanagementsysteem waarmee u voldoet aan de certificatie-eisen. Hierbij ligt de focus op het coachen van het management en de uitvoering om intrinsiek veilig te werken.

Wanneer deze stappen zijn doorlopen is het tijd voor certificatie. Kader kan u ondersteunen bij de externe audit door de certificatie-instelling. Om vervolgens uw behaalde Veiligheidsladder-certificering te behouden, helpen wij u ook bij het periodiek onderhoud van uw veiligheidsmanagementsysteem.

Veiligheidsladder

ProRail zette in 2016 de Veiligheidsladder ProRail op. Het instrument is gebaseerd op de cultuurladder van Parker en wordt tegenwoordig beheerd door de NEN. U bepaalt zelf voor welke trede van de Veiligheidsladder u zich laat certificeren.

 • Trede 1
  Voor deze trede kunt u zich niet certificeren. Dit is de trede voor bedrijven die niet of nauwelijks investeren in veiliger werken.
 • Trede 2
  In deze trede gaat het over actie-reactie. Na een incident voert u verbeteringen door. De veranderingen zelf helaas vaak van korte duur.
 • Trede 3
  Een certificering volgens trede 3 betekent dat vooral het management het (eigen)belang van veiligheidsregels en veilig gedrag erkent. De betrokkenheid binnen de hele organisatie kan beter, maar er wordt in geïnvesteerd.
 • Trede 4
  Op trede 4 bent u proactief bezig met het verkleinen van veiligheidsrisico’s. Er wordt veel geïnvesteerd in veiligheidsbewustzijn en iedereen voelt zich verantwoordelijk voor een veilige werkvloer.
 • Trede 5
  Als veiligheid volledig is geïntegreerd in alle lagen en in uw bedrijfsprocessen, behaalt u deze hoogste trede. Bouwconcern BAM is hiervan een voorbeeld.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
Start: Nulmeting
Management- systeem
Interne audit
Onderhoud
Begeleiding certificering
Directie- beoordeling