Veiligheidsladder

Met de Veiligheidsladder brengt u het aantal onveilige situaties in uw organisatie terug door het vergroten van het veiligheidsbewustzijn en het stimuleren van bewust veilig handelen. Voor een groter veiligheidsbewustzijn is vaak een gedragsverandering nodig waarbij informatie, vertrouwen en verantwoording belangrijk zijn. Kader begeleidt u graag bij de certificering volgens een van de tredes van de Veiligheidsladder.

Meerwaarde

Met de veiligheidsladder maakt u de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. Hoe hoger uw organisatie op de veiligheidsladder scoort, hoe meer gunningsvoordeel.  Met de veiligheidsladder onderscheid u zich van de concurrent. Bovendien werkt de veiligheidsladder positief voor het imago van uw organisatie en wordt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers extra bevorderd.

Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in de organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder!

Onze aanpak

Kader ondersteunt bij de opzet en invoering van een praktisch en certificeerbaar veiligheidsmanagementsysteem volgens de Veiligheidsladder. Om uw organisatie zo goed mogelijk te begeleiden, starten wij altijd met het uitvoeren van een nulmeting. Op deze manier krijgen wij inzichtelijk wat het startniveau is. Vervolgens stellen we een Plan van Aanpak met maatregelen op, die nodig zijn om het gewenste niveau van certificatie volgens een van de tredes van de Veiligheidsladder te behalen. Procesbeschrijvingen, procedures en instructies worden opgesteld. Daarna volgt de opzet en invoering van een veiligheidsmanagementsysteem waarmee voldaan wordt aan de certificatie eisen vanuit de veiligheidsladder. Wanneer al deze stappen zijn doorlopen is het tijd voor certificatie en kan Kader u ondersteunen bij de externe audit door de certificatie instelling.

Om te blijven voldoen aan de eisen van certificatie en het maximale uit het geïmplementeerde veiligheidsmanagementsysteem te halen, dienen met regelmaat de nodige inspanningen te worden geleverd.  U kunt deze periodieke activiteiten uitbesteden aan Kader.

Veiligheidsladder

De veiligheidsladder is een certificeerbare norm om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. De veiligheidsladder heeft vijf tredes en bedrijven kunnen zelf bepalen hoe hoog zij de lat leggen. Hoe veilig bewuster een bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de veiligheidsladder en hoe meer kans op een project. De trede die een bedrijf bereikt zorgt voor een ‘gunningsvoordeel’. Een certificerende instelling stelt de bereikte trede van de bouwbedrijven vast.

ProRail zette in 2016 de veiligheidsladder ProRail op voor de railinfra branche. De Veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder van Parker en wordt tegenwoordig beheer door de NEN.

Stappenplan naar certificering

Offerte aanvragen
Start: Nulmeting
Management- systeem
Interne audit
Onderhoud
Begeleiding certificering
Directie- beoordeling