Veiligheidsladder

Het Veilig Bewust Certificaat is het bewijs dat jouw organisatie veiligheidsbewust handelt en veilig werken stimuleert.

Meerwaarde Veiligheidsladder

Met de Veiligheidsladder maak je de mate waarin jouw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. De Veiligheidsladder is een groeimodel met vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. De Veiligheidsladder werkt positief voor je imago en je onderscheidt je ermee van de concurrent. Het grootste voordeel: minder risico op ongevallen en incidenten met schade of letsel tot gevolg.

Governance Code Veiligheid

Ruim bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers ondertekenden of onderschrijven de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Dit betekent dat deze bedrijven zich geconformeerd hebben aan certificering volgens de Veiligheidsladder voor 1 januari 2022.

Hoe meer veiligheidsbewust je werkt, hoe hoger je positie op de Veiligheidsladder

Onze aanpak

De Safety Culture Ladder (SCL), of Veiligheidsladder, bestaat uit 5 treden van volwassenheid. We starten altijd met een nulmeting om te kunnen beoordelen waar jouw organisatie staat op de Veiligheidsladder. Zo kunnen we ook beoordelen in hoeverre je al invulling geeft aan de veiligheidscultuur binnen jouw organisatie. 

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. Je krijgt inzicht in aspecten waar jouw organisatie al goed scoort en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is om in ieder geval te voldoen aan de eisen vanuit ondertekening GCVB. Om te voldoen aan de eisen van de GCVB en het behalen van trede 3 is een gestructureerd veiligheidsmanagementsysteem een belangrijke succesfactor. Wij dragen zorg voor de opzet en invoering van een veiligheidsmanagementsysteem dat zowel voldoet aan de certificatie-eisen als werkt in de praktijk. Hierbij ligt de focus op het coachen van het management en de uitvoering om intrinsiek veilig te werken. 

Wanneer deze stappen zijn doorlopen is het tijd voor certificatie. Kader Group kan je adviseren bij je keuze voor certificatie-instelling en ondersteunen bij de externe audit. Na certificatie ontvang je het Veilig Bewust Certificaat en zul je minimaal het ambitieniveau van certificatie moeten vasthouden. Dit wordt jaarlijks met een externe audit getoetst. De Governance Code Veiligheid verwacht zelfs dat na certificatie wordt toegewerkt naar een hogere trede op de Veiligheidsladder. Wij kunnen je periodiek ondersteunen bij het vasthouden van een bepaald ambitieniveau en de vervolgstappen om toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder.

Veiligheidscultuur versterken 

Het creëren van draagvlak en het versterken van het veiligheidsbewustzijn vormen een mooie extra toevoeging op onze aanpak om vanuit daar de veiligheidscultuur in jouw organisatie verder te ontwikkelen en toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder. 

Wij bieden tal van mogelijkheden om in haalbare stappen jouw veiligheidscultuur te versterken. Dit doen wij samen met D&F Consulting, onderdeel van Kader Group. Met deze unieke mix van expertise rondom technische, organisatorische (ook veranderkundige) en gedragsmatige veiligheid vergroten wij de kans op succes in jouw organisatie. Je kunt denken aan verschillende mogelijkheden om je veiligheidscultuur verder te ontwikkelen zoals een maatwerk verbetertraject om de Veiligheidsladder in te bedden in je organisatiecultuur, leiderschapsontwikkeling veiligheidsgedrag, Lean HSEQ, diverse opleidingen om de competenties van je medewerkers te verhogen en het uitvoeren van vervolgmetingen. 

We organiseerden drie webinars over de Veiligheidsladder Bekijk hier de thema’s en meld je aan om het webinar terug te kijken.