Veiligheidsladder

Het Veilig Bewust Certificaat is het bewijs dat uw organisatie veiligheidsbewust handelt en veilig werken stimuleert.

Meerwaarde Veiligheidsladder

Met de Veiligheidsladder maakt u de mate waarin uw organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar. De Veiligheidsladder is een groeimodel met vijf laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid, hoe hoger de score. De Veiligheidsladder werkt positief voor uw imago en u onderscheidt zich ermee van de concurrent.

Governance Code Veiligheid

Zo’n 900 bouwbedrijven, aannemers en onderaannemers hebben de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) ondertekend. Dit betekent dat deze bedrijven zich geconformeerd hebben aan certificering volgens de Veiligheidsladder voor 1 januari 2022.

Hoe meer veiligheidsbewust u werkt, hoe hoger uw positie op de Veiligheidsladder en hoe meer gunningsvoordeel!

Onze aanpak

De Veiligheidsladder bestaat uit 5 treden van volwassenheid. We starten altijd met een nulmeting om te kunnen beoordelen waar uw organisatie staat op de Veiligheidsladder en om te beoordelen in hoeverre u al invulling geeft aan de veiligheidscultuur binnen uw organisatie.

Vervolgens stellen we een plan van aanpak op. U krijgt inzicht in aspecten waar uw organisatie goed scoort en waar verbetering mogelijk of noodzakelijk is om in ieder geval te voldoen aan de eisen vanuit ondertekening GCVB. Om te voldoen aan de eisen van de GCVB en het behalen van trede 3 is een gestructureerd veiligheidsmanagementsysteem een belangrijke succesfactor. Wij dragen zorg voor de opzet en invoering van een veiligheidsmanagementsysteem dat voldoet aan de certificatie eisen en dat ook werkt in de praktijk. Hierbij ligt de focus op het coachen van het management en de uitvoering om intrinsiek veilig te werken.

Wanneer deze stappen zijn doorlopen is het tijd voor certificatie. Kader kan u adviseren bij uw keuze voor certificatie-instelling en ondersteunen bij de externe audit. Na certificatie ontvangt u het Veilig Bewust Certificaat en zult u minimaal het ambitieniveau van certificatie moeten vasthouden. Dit wordt jaarlijks door middel van een externe audit getoetst. De Governance Code Veiligheid verwacht zelfs dat na certificatie wordt toegewerkt naar een hogere trede op de Veiligheidsladder. Wij kunnen u periodiek ondersteunen bij het vasthouden van een bepaald ambitieniveau en de vervolgstappen om toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder.

Veiligheidscultuur versterken

Het creëren van draagvlak en het versterken van het veiligheidsbewustzijn vormen een mooie extra toevoeging op onze aanpak om vanuit daar de veiligheidscultuur in uw organisatie verder te ontwikkelen en toe te werken naar een hoger ambitieniveau op de Veiligheidsladder.

Wij bieden u tal van mogelijkheden om in haalbare stappen uw veiligheidscultuur te versterken. Dit doen wij in samenwerking met D&F Consulting B.V. Met deze unieke mix van expertise rondom technische, organisatorisch (ook veranderkundige) en gedragsmatige veiligheid vergroten wij de kans op succes in uw organisatie. U kunt denken aan verschillende mogelijkheden om uw veiligheidscultuur verder te ontwikkelen zoals een maatwerk verbetertraject om de Veiligheidsladder in te bedden in uw organisatiecultuur, leiderschapsontwikkeling veiligheidsgedrag, Lean HSEQ, diverse opleidingen om de competenties van uw medewerkers te verhogen en het uitvoeren van vervolgmetingen.

Kader en D&F Consulting organiseerden een drietal webinars over de Veiligheidsladder Bekijk hier de thema’s en meld u aan om het webinar terug te kijken.